Palvelut

Rescsec Oy | Kuinka voimme auttaa teitä?

Sairaanhoitaja, ensihoitaja, lähihoitaja tai pitkän ensivastekokemuksen omaava henkilö.

​Kaikilla ensiavun työntekijöillämme on laaja kokemus tapahtumaensiavusta tai ensihoidosta. Henkilöstömme kykenee mittavaan potilaan tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin. Riskiarvion mukaan ensiavun palvelumme toimintavalmius on verrattavissa ambulanssiin. Se tuotetaan riskiarvion ja viranomaisvaatimusten mukaisesti.

​Ensiapujärjestyksenvalvojat toimivat ensiavun resurssina hätätilapotilaan tavoiteajan minimoimiseksi.

Suppeimmillaan ensiapu kykenee henkeä uhkaavien tilanteiden ensitoimiin/hätäensiapuun sekä pienten tapaturmien hoitoon.

Ensiapujärjestyksenvalvojien ensisijainen tehtävä on ensiavun antaminen ja turvallisuuden valvominen.

Ensiapujärjestyksenvalvojat on yrityksemme suosituin palvelukonsepti.

Laajan järjestyksenvalvontakokemuksen- ja ensiavun osaavat henkilöt.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijana toteutamme kaikki järjestyksenvalvontatehtävät toimeksiannoittain laadittavien toimeksiantosopimusten mukaisesti.

Elinkeinolupamme oikeuttaa meidät asettamaan henkilöitä järjestyksenvalvojiksi;

​yleiseen kokoukseen ja yleisötilaisuuteen, yksityistilaisuuteen, leirintäalueille, suomalaisiin matkustaja-aluksiin, majoitus- ja ravitsemisliikkeisiin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, tai poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi.

​Toimintaryhmien henkilöt ovat asiakaspalvelun ammattilaisia ja työskentelevät pääosin pareittain.

Toimintaryhmät partioivat tapahtumassa ja tarkkailevat tapahtuman turvallisuutta, sekä puuttuvat poikkeamiin.

Toimintaryhmät kykenevät ratkaisemaan konfliktit vähimmän haitan periaatteella.

​Toimintaryhmät varustetaan toimeksiannoittain tehdyn riskinarvion mukaisin voimankäyttövälinein.

Turvatarkastuksen järjestyksenvalvojat työskentelevät tapahtuma-alueiden sisääntulopisteillä.

He suorittavat asiakkaiden turvatarkastuksia ja profiloivat tapahtumavieraita, jolloin pystytään ennakoimaan riskitilanteita sekä puuttumaan riskikäyttäytyjiin ajoissa.

​Toimivalla turvatarkastuksella takaamme turvallisen tapahtuman.

​Lavaturvan järjestyksenvalvojat työskentelevät konserttilavojen välittömässä läheisyydessä.

Henkilöt ovat koulutettuja erityisesti artistien koskemattomuuden turvaamiseen, eturivin yleisön tavanomaisten ensiaputilanteiden hoitoon, alkusammutuskaluston käyttöön sekä evakuointitilanteiden käynnistämiseen.

Esimiehinä toimivilla on kokemusta useista kymmenistä yleisötapahtumista.

He ovat erikoistuneet toimimaan esimiehinä tuottamissamme palvelukonsepteissa.

Ammatti- tai sopimuspalokuntataustainen, tai useamman vuoden pelastustoimintakokemuksen omaava henkilö.

Pelastustoiminta soveltuu yleisötapahtumiin, joissa tarvitaan alueen sisäistä pelastustoimintaa.

Palvelu voidaan toteuttaa sammutusautolla, tai kevyemmällä kalustolla (mönkijät).

​Yksikön koko ja tarve määritellään viranomaisvaatimusten mukaisesti ja tapahtumakohtaisesti.

Voimme tuottaa tapahtuman koko turvallisuusorganisaation. Toteutamme tapahtuman pelastus- ja ensiapusuunnitelmat. Suoritamme myös räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia yrityksille, yhteisöille sekä ammattihenkilöille.

​Olemme perus-ja täydennyskouluttaneet satoja turvallisuusalan ammattilaisia ja kymmenien eri yritysten työntekijöitä.

Olemme laatineet kymmeniä pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia.

Olemme antaneet turvallisuuskonsultointia useisiin yrityksiin- ja tapahtumiin.